ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       4 เมษายน 2556 : คณะสำนักงานพื้นที่การศึกษา นำคณะเยาวชน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข