ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       5 เมษายน 2556 : คณะบุคลากรจาก University of Medicine Mandalay ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข