ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       23 เมษายน 2556 : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สัมภาษณ์ ศ. ดร.กวี รัตนบรรณางกูร อาจารย์อาวุโส ถึงบรรยากาศภายในคณะวิทยาศาสตร์เมื่อครั้งอดีต