ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       21 มิถุนายน 2556 : คณะบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ในโอกาสเข้าศึกษางานในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย แนวคิดการออกแบบ (Conceptual Ideas) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การจัดสรรพื้นที่ในการให้บริการ (Space Allocation) และการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ