ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       6 สิงหาคม 2556 : คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข