ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       21 สิงหาคม 2556 : งาน Open House ประจำปี 2556 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล