ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2556 : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการ “หนังสือของในหลวง” โดยจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556