ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       25 ธันวาคม 2556 : ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร.กำจร มนุญปิจุ อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ณ วัดตรีทศเทพ