กิจกรรม

28 มกราคม 2566 : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวชุด “ตึกกลม : ศูนย์รวมใจชาววิทยาศาสตร์” ถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและย้อนสู่บรรยากาศวันวานของ “ตึกกลม” ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมใจของชาวคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมคืนสู่เหย้า “ย้อนคืนวันวาน ณ ลานตึกกลม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้พบปะสังสรรค์และร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน