กิจกรรม

12 มิถุนายน 2566 : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวชุด “มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “ตึกกลม : ศูนย์รวมใจชาววิทยาศาสตร์” เพื่อร่วมเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Meet the President : ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ณ บริเวณหน้าห้องประชุม N01 อาคารชีววิทยาใหม่ และห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข