กิจกรรม

14 กรกฎาคม 2566 : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน ๑๐๔ ปีชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดแสดงชุดนิทรรศการประวัติและผลงานของ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข และนิทรรศการ ตึกกลม ณ บริเวณโถงรับรองห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข