Home » กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ » ลาพักผ่อนประจำปี…ลั้นลาได้ 30 วัน!

ลาพักผ่อนประจำปี…ลั้นลาได้ 30 วัน!

1-couple-vacation-tropical-lgnครั้งที่แล้วผู้เขียนได้นำเสนอ หลักเกณฑ์การลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร ลายังไง ยังได้เงินเดือน ครั้งนี้มาว่ากันต่อเรื่อง การลาพักผ่อนประจำปีกันดีกว่าค่ะ

แต่ละปีในปฏิทินจะมีตัวเลขสีแดงๆ บอกถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และบางเดือนจะมีวันหยุดยาวรวมกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กลายเป็น Long Weekend ที่ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยอย่างเราสดชื่นกันเลยทีเดียว เพราะหลายคนคงมีการวางแผนที่จะไปเที่ยวกันนั่นเอง ไหนๆก็หยุดยาวทั้งที อยากจะลางานมากกว่านี้ ไม่เกิน 10 วัน พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีได้นะคะ แล้วหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร ใช้อย่างไรไปดูกันคะ

การลาพักผ่อนประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิลา ปีละไม่เกิน 10 วันทำการ และยังได้รับเงินเดือน แต่กรณีที่เข้าทำงานในปีแรก ซึ่งยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนค่ะ แต่อย่าได้เศร้าไป เวลาผ่านไปเร็ว เผลอหน่อยเดียวก็ปีนึงแล้ว วางแผนที่กิน ที่เที่ยวล่วงหน้ากันได้เลยค่ะ

แล้วรู้กันหรือไม่ว่า การลาพักผ่อนประจำปีนั้น สามารถสะสมวันกันได้ด้วยนะคะ ถ้าในแต่ละปีพนักงานมหาวิทยาลัยใช้วันลาไม่ครบ 10 วันทำการ สามารถรวมกับวันลาของปีต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 20 วันทำการ แต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกิน 10 ปีแล้ว สามารถสะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 30 วันทำการค่ะ

ทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์การลาพักผ่อนประจำปีแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องการใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปี ให้เสนอหรือส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงสามารถลาพักผ่อนได้ แต่หากมีความจำเป็นที่ต้องหยุดงานก่อนได้รับอนุญาต สามารถทำได้โดยยื่นใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นไว้ แล้วหยุดงานไปก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาในขั้นต้นด้วยค่ะ ควรรู้อีกนิดนึงนะคะว่า หากพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตลาพักผ่อนประจำปีเรียบร้อยแล้ว และได้หยุดงานแต่ยังไม่ครบกำหนดที่ลา ถ้ากรณีมีงานเร่งด่วนเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจอนุญาตสามารถเรียกกลับมาปฏิบัติงานก็ได้นะคะ จำง่ายๆ ลาพักผ่อน ปีละ 10 วันทำการ

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แต่การลาพักผ่อนนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านต้องแน่ใจว่า ลาแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่องานภายในองค์กร และเพื่อนร่วมงานของท่าน ใครที่เข้าใจหลักเกณฑ์การลาพักผ่อนประจำปีแล้ว วางแผนที่กิน ที่เที่ยวแล้ว อย่าลืมเที่ยวเผื่อผู้เขียนด้วยนะคะ เดินทางปลอดภัย เที่ยวสบายใจ ทั้งไปทั้งกลับค่ะ  

แจ้งลาด้วยระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ >> http://database.sc.mahidol/ILeave
———————————————————————————————————————————
แบ่งปันความรู้โดย : นางสาวภัสสร เกิดสมบัติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)