การบรรยาย “บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน”

สรุปเนื้อหาการเสวนาพิเศษในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๕ ชมรมห้องสมุดเฉพาะ เรื่อง “บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน” วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) โดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันนี้ (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕) ได้มีโอกาสไปฟังบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในเรื่อง “บรรณารักษ์ใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอาเซียน” จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้มุมมองอะไรแปลกๆ จากวิทยากรที่ไม่ใช่เป็นบรรณารักษ์ แต่ทำหน้าที่ดูแล TCDC ที่มีห้องสมุดเป็นจุดขาย เพราะนี่คือห้องเฉพาะ (จริงๆ) ที่ผมว่าเลิศที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
Continue reading

งานเสวนา : ระวังภัยการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

สรุปเนื้อหาการบรรยายพิเศษการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “ระวังภัยการโจรกรรมข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต และคอมพิวเตอร์” วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ โดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันนี้ (๒๒ พ.ย.๕๕) เป็นโอกาสอันดีที่ชาวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ จาก NECTEC ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานไอทีทั้งหลาย โดยห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และ ชมรมผู้ใช้ไอทีคณะวิทยาศาสตร์ จัดเป็นเวทีเสวนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการระแวดระวังเมื่อต้องใช้งานอุปกรณ์ไอทีอย่างโทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต และคอมพิวเตอร์
Continue reading

งานประชุมวิชาการ “Branding กับห้องสมุด” (ตอนที่ ๒ : TK Park กับ ครอบครัวข่าว ๓)

สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง “Branding การสื่อสารอัตลักษณ์ของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ” วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นโชคดีอีกเช่นกันที่ได้เห็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้าง Brand ของห้องสมุดในดวงใจของใครหลายคนอย่าง TK Park และตัวอย่างจากสื่อสารมวลชนยักษ์ใหญ่จาก ช่อง ๓ โดยคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ทั้งสองกรณีศึกษามีแบรนด์ที่มีพลังมากในสังคมไทย แต่กว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาและมีแผนงานที่ต่อเนื่องยาวนาน
Continue reading

งานประชุมวิชาการ “Branding กับห้องสมุด” (ตอนที่ ๑)

สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง “Branding การสื่อสารอัตลักษณ์ของห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ” วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดย นายอภิชัย อารยะเจริญชัย วันที่ ๖-๗ กันยายน ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาวิชาการซึ่งจัดโดยชมรมห้องสมุดเฉพาะ ในหัวข้อที่ค่อนข้างทันสมัยมากสำหรับวงการห้องสมุด คือเรื่องของการสร้าง Branding ของห้องสมุด แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องปกติสามัญสำหรับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ แต่กับห้องสมุดซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ ทั้งที่ความจริงเกือบทุกห้องสมุดก็ทำ Branding ของตัวเองไปแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้ตัว จนกระทั่งเริ่มมีผู้สนใจศึกษาในกรณีของห้องสมุดอย่างจริงจังขึ้นมา
Continue reading