นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง