นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการออนไลน์