พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตัวอย่าง การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฉบับภาษาไทย)

The Coronation of King Rama X B.E.2562 (2019) - Media Guide (English Version)


ที่มา : เว็บไซต์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก