พระบรมฉายาลักษณ์แห่งความทรงจำ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา :

1. กองบรรณาธิการ. (2559). "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10". สารคดี. 32 (328) : 94-134.
2. พจนาถ เกสจินดา. (2519). ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์และพระราชประวัติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ พีจี.
3. สกุลไทย. (2520). ที่ระลึกวันอภิเษกสมรส. กรุงเทพ : บริษัท อักษรโสภณ.
4. สำนักงานเลขานุการกองทัพบก. (2523). เฉลิมพระเกียรติ พันตรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพ : เกษมการพิมพ์.
5. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2543). การพระราชพิธีทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร. กรุงเทพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
6. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. (2555). ราชาศัพท์. กรุงเทพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
7. ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงร่วมพระราชพิธีฯ (วันที่ค้นข้อมูล : ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒)


<< นิทรรศการก่อนหน้า | นิทรรศการถัดไป >>

>>> ชมนิทรรศการอื่น ๆ <<<