๑๐ พระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา :

- เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com
- เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ https://www.prachachat.net
- เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน https://www.ocsc.go.th
- เว็บไซต์สยามรัฐ https://siamrath.co.th
- สถาพรบุ๊คส์. (2561). สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้เป็นแสงสว่างกลางใจไทย. กรุงเทพ : สถาพรบุ๊คส์.


<< นิทรรศการก่อนหน้า | นิทรรศการถัดไป >>

>>> ชมนิทรรศการอื่นๆ <<<

จำนวนผู้เข้าชม นิทรรศการออนไลน์