ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบวารสารและนิตยสารแก่
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล) ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
(หนังสือ 72 ชื่อเรื่อง 534 เล่ม/วารสาร 10 ชื่อเรื่อง 73 เล่มพร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา)
วันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)