ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับวารสารและนิตยสารจาก นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 6
จำนวน 6 ราย เพื่อจัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ของหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(หนังสือ จำนวน 40 เล่มและของเล่นสำหรับเด็ก)
วันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)