ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารแก่
องค์การบริหารส่วนตำบลบือแระ ตำบลบือแระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
(หนังสือจำนวน 73 ชื่อเรื่อง 166 เล่ม /วารสาร 12 ชื่อเรื่อง 89 เล่ม พร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา)
วันที่ 24 เมษายน 2556 (จัดส่งให้ทางรถไฟ)