ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

คณะสำนักงานพื้นที่การศึกษา เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล