ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

คณะบุคลากรจาก University of Medicine Mandalay ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล