ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

บุคลากรของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับเชิญจาก บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ "สยามสาระพา"
ออกอากาศทางสถานี Nation Channel ในประเด็น "วิกฤติวัฒนธรรมการอ่านของคนไทย"

วันที่ 11 เมษายน 2556 ณ สถานี Nation Channel