ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สัมภาษณ์ ศ.ดร. กวี รัตนบรรณางกูร อาจารย์อาวุโส ถึงบรรยากาศภายในคณะวิทยาศาสตร์เมื่อครั้งอดีต
วันที่ 23 เมษายน 2556 ณ. ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข