ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2551)

ร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรห้องสมุด ม.มหิดล "Tour & Team Development"

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล "Tour & Team Development" ของสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี