ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2551)

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ (ทำบุญห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)

บุคลากรของงานสารสนเทศฯ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ (ทำบุญห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข) เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากร เนื่องในวันแม่ของชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2551 ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เวลา 10.00-13.00 น.