ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2551)

ต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมงาน Open House 2008 ของคณะวิทยาศาสตร์

ห้องสมุดจัดกิจกรรมต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน Open House 2008 ของคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30-16.30 น.