ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2551)

เสวนาเล่าความสำเร็จในการก้าวไปสู่สังคมยุคมิลเลนเนียม 3S (sharing Success Stories)

ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเล่าความสำเร็จในการก้าวไปสู่สังคมยุคมิลเลนเนียม 3S (sharing Success Stories) "การสร้าง การค้น การอ่าน การแลกเปลี่ยน" ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 ของ ชพ. เรื่อง "นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า" วันที่ 29 สิงหาคม 2551 เวลา 10.45-12.00 น. ณ ชั้น 3 หอประชุม ศ. สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย