ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

งาน Open House ประจำปี 2556 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล