ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

อาจารย์สรวง  อุดมวรภัณฑ์  ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การตรวจและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดิอิมเพลส จ.เชียงใหม่

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่