ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
จำนวน 127 ชื่อเรื่อง / 633 เล่ม (หนังสือ 108 ชื่อเรื่อง/ 376 เล่ม วารสาร 19 ชื่อเรื่อง /257 เล่ม)
วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)