ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล