ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงาน Meet the Dean ตอน Missions not Impossible
วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด พญาไท