ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

บุคลากรห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ นางสาวสุภร  ผลโพธิ์ ถึงแก่กรรม
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 17.30-20.00 น. ณ วัดไผ่ตัน