ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

บรรยายการจัดการคลังภาพกิจกรรม (SC Photo Bank) ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
โดยงานสารสนเทศฯ ร่วมกับ งานพัฒนาระบบฯ จัดทำ File Server สำหรับจัดเก็บคลังภาพเพื่อใช้ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ
หน่วยโสตฯ , งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์