ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2557)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2557
เลี้ยงส่งบุคลากรเกษียณพร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์
วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

e ($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/footer.php"); ?>