ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2557)

บรรยายพิเศษ "Enhancing Your Research Performance Throughout the Entire Research Workflow"
โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ Elsevier 
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 13.03-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์