ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2557)

งาน Open House ประจำปี 2557 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข