ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2557)

ผศ. ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ อาจารย์ประจำงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและร่วมแบ่งปันประสบการณ์งานด้านวารสาร กับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 29 สิงหาคม 2557ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข