ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

ทีมผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข