ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบกระเป๋าตามโครงการ "กระเป๋าให้น้อง"
จาก ตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ เพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์