ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม2558)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนงานวิชาการ
จัดโดย สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่าน
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น