ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2559)

Mini Bookfair 2016
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข