ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2556)

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมสวดอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร. กำจร มนุญปิจุ วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ วัดตรีทศเทพ