ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็ก "รู้จักพลาสติก รู้ใช้อย่างรู้คุณค่า" จาก บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่ม ปตท. จำนวน 300 เล่ม วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)