ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับนิตยสาร "IS AM ARE" จาก มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อสนับสนุนและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)