ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2557)

งานสังสรรค์เลี้ยงปีใหม่ 2558 งานสาสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข