ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ตัวแทนจากโรงเรียนสหมิตรพิทยา หมู่ 7 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(หนังสือ 211 เล่ม พร้อมสื่อประกอบการศึกษา)
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์