ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2558)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร ประจำปี 2558
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท