ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 และเสวนาพิเศษ “บันทึก(ไม่)ลับฉบับ เจ้าหญิงไอที” โดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี)
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานตึกกลม เวลา 10.30-12.00 น. 
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2013